ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่ wanwan038 wanwan023


ตอบ: ถ้าเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ก็จะสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ wanwan012

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่

Scroll to Top