ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

[b]ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย ต้องแจ้งความก่อนขอใบแทนหรือป่าวคะ [/b] wanwan036


ตอบ: wanwan016 wanwan016กรณีใบสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ติดต่อขอใบแทน โดยกรอกใบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ และใบคำร้อง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยไม่ต้องแนบใบแจ้งความแต่อย่างใด ตามระเบียบคู่มือกำหนดแต่นายทะเบียนผู้รับจดฯ มีสิทธิ์ขอหลักฐานเพิ่มได้ ซึ่งอาจรวมถึงใบแจ้งความด้วยคะ

[center][b] wanwan037++++++++++ wanwan037[/b][/center]

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย

Scroll to Top