ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ครับ
รอคำตอบอยู่ครับ

😮 😮


ตอบ: ใบกำกับภาษีซื้อ ถึงแม้ว่าจะไม่ขอคืน แต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012

ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Scroll to Top