จ่ายค่าเช่าเรือให้นิติบุคคลในสิงคโปร์และญี่ปุ่น

จ่ายค่าเช่าเรือให้นิติบุคคลในสิงคโปร์และญี่ปุ่น

นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทในสิงคโปร์ที่ลงทุนในอินโดนีเซีย

นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทในสิงคโปร์ที่ลงทุนในอินโดนีเซีย

นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทในสิงคโปร์

นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทในสิงคโปร์

บริษัทในสิงคโปร์จ้างบริษัททำแม่พิมพ์และส่งมอบในไทย ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

รับทำแม่พิมพ์ให้กับบริษัทในต่างประเทศแต่ส่งมอบในไทยถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร

บริษัทจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้นิติบุคคลในสิงคโปร์ ซึ่งได้มีการใช้บริการดังกล่าวในไทย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

จ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้นิติบุคคลต่างประเทศ ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี