Back

ใครชำนาญภาษีชาวต่างชาติบ้างคะ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

พอดีทำงานในองค์กร มีชาวต่างชาติประมาณ 8 คน อาจจะต้องคุยเป็นการส่วนตัว มีสูตรเก่าอยู่ อาจต้องส่งให้ตรวจดูน่ะค่ะ


ตอบ: wanwan032 wanwan008

Administrator
Administrator
https://yeepou.com