โสหุ้ยการผลิต คือ

ค่าโสหุ้ยการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปจากการผลิต ต้นทุนในการผลิต ส่วนใหญ่จะมีกันอยู่ 3 ส่วน คือ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี