โลหะหนัก อันตรายต่อสุขภาพ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

  ในการใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ในการได้รับสารพิษโลหะหนัก อย่างเช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนู ซึ่งถือได้ว่าเป็นโลหะหนักที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ จนทำให้เซลล์ตาย เกิดความผิดปกติทางด้านพันธุกรรม ที่เป็นตัวการของการก่อมะเร็ง หากจะได้รับทีละน้อย ๆ ก็จะมีการสะสมอยู่ภายในร่างกาย จนทำให้เกิดความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยว่า โลหะหนักที่ตรวจพบได้มากและมีอันตรายได้แก่

1.ปรอท มักจะพบอยู่ในอากาศ ดิน น้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะมีปรอทเป็นวัตถุดิบ ที่ได้พบในเครื่องสำอาง เช่น อาหารและครีมหน้าขาว ซึ่งจะมีปรอทเข้าสู่ร่างกายด้วยการหายใจ และการรับประทาน รวมไปถึงการสัมผัส กันอีกด้วย
2.ตะกั่ว ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการได้รับสารพิษตะกั่ว คือ คนที่ทำงานเหมืองตะกั่ว และโรงงานแบตเตอรี่ หรือจะเป็นโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพิษของตะกั่วที่จะมีผลต่อระบบประสาท ไต หัวใจ ตับ รวมไปถึงทางเดินอาหาร ทำให้สมองดูเสื่อมจากพิษตะกั่ว ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ อัมพาต ซึ่งเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ ทำให้เด็ก ๆ สามารถซึมพิษของตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ และหากได้รับสารพิษได้เป็นเวลานานก็จะมีผลทำให้พัฒนาทางด้านสมองที่ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน และจะทำให้สมองสูญเสียอย่างถาวรกันเลย
3.แคดเมียม มักจะมีการพบในแหล่งทำเหมือง อุตสาหกรรมยาสูบ พลาสติก ยาง บุหรี่ และมีการปนเปื้อนในอาหาร อากาศ และน้ำ เมื่อได้เข้าไปในร่างกายก็จะได้รับการดูดซึมเข้าไปสู่ทางเดินอาหารและมีการแพร่กระจายไปถึงตับ ม้าม และลำไส้ เมื่อได้มีการสะสมในปริมาณที่มากก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้ และหากได้รับเป็นเวลานาน ๆ ก็จะเกิดการอุดตันภายในปอด และหลอดลมอักเสบ ซึ่งโรคที่เกิดจากพิษของแคดเมียมนี้ เรียกได้ว่า โรคอิไต อิไต ดังนั้นโลหะหนักเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตที่สูงมาก ควรที่จะหลีกเลี่ยงบ้าง เพื่อให้ร่างกายได้ปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ

Scroll to Top