โรคของเส้นผมบนหนังศีรษะ ตอนที่ 1

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

          เส้นผมมักจะมีโรคตามมาได้เช่นกัน  และหนังศีรษะในตอนที่ 1 นี้ ได้แก่ โรคผมบางบางเกี่ยวกับพันธุกรรม  โรคผมร่วง ที่เกิดจากความเครียด  หรือเกิดจากผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ที่ทำให้คุณเกิดปัญหาตามมา นั่นก็คือ ความกังวลใจของตัวคุณนั่นเอง โรคผมบางทางพันธุกรรม โรคผมบางทางพันธุกรรม เป็นโรคที่มีพบกันอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่าชายหรือหญิง สำหรับในผู้หญิงจะมีผมบางทั่วศีรษะ โดยเฉพาะบริเวณกลางหนังศีรษะและแนวผมทางด้านหน้า ส่วนในผู้ชายก็จะมีผมบางเริ่มที่ขับสองข้าง และกลางหนังศีรษะ ที่จะเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ 20 ปี และอาจจะเป็นมากยิ่งขึ้นในช่วงอายุ 50-60 ปี ผู้ที่ป่วยส่วนมากแล้ว มักจะมีประวัติคนในครอบครัวที่มีผมบาง แต่ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งในครอบครัว ไม่มีประวัต แต่ในผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีลักษณะของเส้นผมที่เล็กลงเรื่อย ๆ  เป็นการตามวงจรของเส้นผมกันนั่นเอง จนในที่สุด กลายเป็นหนังศีรษะที่ไม่มีเส้นผม หรือศีรษะล้าน อย่างที่ทราบกันนั่นเอง สำหรับอัตราและความรุนแรงของโรคผมบางนั้น ไม่สามารถคาดเดาได้เช่นกัน แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุที่มากยิ่งขึ้น โรคผมร่วงจากความเครียด โรคผมบางอีกชนิดหนึ่งที่ค้นพบได้อยู่บ่อย ๆ ได้แก่ โรคผมร่วงภายหลังความเครียด ไม่ได้หมายถึงความเครียดทางจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่จะรวมไปถึงความเครียดทางด้านร่างกาย และการเจ็บป่วยนั่นเอง เช่น มีไข้สูง การผ่าตัด หรือการคลอดบุตร ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้วงจรของเส้นผมเปลี่ยนไป ผมจึงได้มีการผลัดออกจากบริเวณศีรษะมากยิ่งขึ้น และมีลักษณะบางแบบทั่วศีรษะกันเลยก็ว่าได้ โรคผมร่วงเป็นหย่อม  โรคผมร่วงอีกชนิดหนึ่งที่ค้นพบไม่บ่อย แต่ก็มีความสำคัญได้แก่  ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันภายในร่างกายไปทำลายรากผมของตัวเอง โดยไปกดและหยุดการเจริญเติบโตของเส้นผม ทำให้ผมร่วง ลักษณะนี้ของหนังศีรษะที่ผมร่วง คือจะมีการอักเสบเป็นวง ๆ เริ่มจากวงเล็กไปวงใหญ่ ขึ้นเรื่อย ๆ  อาจจะส่งผลให้ศีรษะล้านได้เช่นกัน

โรคของเส้นผมบนหนังศีรษะ ตอนที่ 1
โรคของเส้นผมบนหนังศีรษะ ตอนที่ 1

Scroll to Top