Back

โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

พ่อเราก็โดนภาษีย้อนหลัง ซึ่งเราฟังและไม่มีกำลังใจเลย ล้านกว่าบาท หาผ่อนฃำระก็เดือนละ สามแสนกว่า แล้วถ้าผ่อนแล้ว ไม่คิดบ้างเหรอ คนอื่นจะเอาที่ไหนกิน ใช้ wanwan001


ตอบ: ถ้าตราบใดที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ ต้องเสียภาษีเป็นไปตากกฏหมายในไทยค่ะ ไม่มีทางหลีกเลี่ยงค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com