โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก ต้องเสียค่าเบี้ยปรับหรือไม่ค่ะ


ตอบ: เสียค่ะ ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนจาประเมินค่ะ

โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก
โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก

Scroll to Top