Back

โกดัง ให้เช่า เสีย ภาษีโรงเรือน อย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

โกดังให้เช่าเสียภาษีโรงเรือนอย่างไร

 

ตอบ : สำหรับการเสียภาษีโรงเรือนโกดังให้เช่า สามารถคำนวณได้ ดังนี้

 

1. กรณีให้ผู้อื่นเช่า ให้ใช้อัตรา 12.5 % ต่อปี

 

ตัวอย่าง เช่น A ให้ B เช่าตึก หรือ อาคาร ในอัตราเดือน ละ 5,000 บาท จะต้องเสียภาษีโรงเรือน ( 5,000 x 12 ) = 60,000 นำค่าเช่าทั้งปี 60,000 x 12.5/100 = 7,500 บาท 

 

2. กรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน หรือ โรงเรือน นำมาทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีค่าเช่า ให้ นำเอาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด (ตารางเมตร) ในอาคาร หรือ โรงเรือน มาคำนวณหาภาษี โดย อัตราภาษีต่อตารางเมตร ให้ทำการสอบถามไปยัง อบต. , อบจ. หรือหน่วยงานที่เรียกเก็บภาษีว่าคิด อัตราภาษีโรงเรือนต่อตารางเมตรเท่าไร เนื่องจากแต่ละพื้นที่คิดไม่เท่ากัน 

 

ตัวอย่าง เช่น A เป็นเจ้าของอาคาร 3 ชั้น และ ใช้ดำเนินการกิจการของตนเอง 2 ชั้น คือชั้นที่ 1 และ 2 โดย ใช้ชั้นบนสุดเป็นที่อยู่อาศัย โดยแต่ละชั้น มีพื้นที่ ใช้สอย ( กว้าง x ยาว ) 4 x 8 = 32 ตรม. และมีพื้นที่ใช้ดำเนินกิจการ 2 ชั้น จะได้ 32 x 2 = 64 ตรม. 

 

โดย สมมุติอัตราภาษีต่อตารางเมตรเท่ากับ 60 บาท ดังนั้น A ต้อง เสียภาษีโรงเรือน 64 x 60 = 3,840 บาท

Administrator
Administrator
https://yeepou.com