Back

แนบไฟล์เอกสารไม่ได้

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

กำลังปรับปรุงข้อมูล (เก็บข้อมูลเดิมทะเบียนพาณิชย์) มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียนครั้ง 1 ใช้เอกสาร 5 ใบ ทำในระบบแนบได้ 1 ไฟล์เดียว แนบเพิ่มระบบก็ไม่ขึ้นเอกสารให้ ต้องทำแบบไหน ลองหลายครั้งแล้วคะ รบกวนที wanwan008


ตอบ: ให้ไปที่แถบเอกสารแนบ ทำการเลือกไฟล์แนบที่ท่านได้ทำการสแกนบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์เอกสารแนบนั้นควรเป็นไฟล์ขนาดเล็ก และควรจะต้องมีข้อมูลหลายๆ หน้าในไฟล์เดียว อาทิเช่น ไฟล์สกุล .pdf เพราะจะทำให้การแนบเอกสารใช้เวลาอัพโหลดน้อย ป้องกันการเกิดปัญหาระบบจัดการข้อมูลผิดพลาดได้คะ[center][b] wanwan029 +++++ wanwan017[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com