นิติบุคคลจดทะเบียนในญี่ปุ่นดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้เข้ามาประกอบกิจการในไทย ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการในไทย แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาขาในไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ เงินช่วยเหลือที่ได้รับจะถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่

สำนักงานใหญ่กับสาขาถือเป็นนิติบุคคลเดียวกันส่งเงินให้กันไม่ถือเป็นรายได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี