แจกหุ้นให้พนักงานจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

แจกหุ้นให้พนักงานต้องนำไปถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี