แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นเกินไป ต้องปรับปรุงอย่างไร wanwan028


ตอบ: ก่อนอ่นต้องทราบสาเหตุก่อนค่ะที่ เครดิตภาษีเกินเนื่องจากอะไร เกิดจากภาษีขายน้อยไป หรือภาษีซื้อมากเกินไปค่ะ ถึงจะสามารถปรับปรุงได้ค่ะ wanwan023 wanwan023

แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

Scroll to Top