เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan038


ตอบ: ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ บันทึกด้วยยอดเต็มจำนวนเลยค่ะ wanwan012

เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

Scroll to Top