เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
มีอะไรบ้างครับ :'(


ตอบ: ในแง่ของการประกอบธุรกิจทัวร์ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นหากมีการดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดาครับ ซึ่งก็จะต้องแลกด้วยความยุ่งยาก ภาระภาษีและหน้าที่ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่มากกว่าบุคคลธรรมดาครับ
ดังนั้นในอันดับแรก ควรสอบถามตัวเองก่อนครับว่า จะเลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลหรือนิติบุคคล เพราะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับภาระภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมาครับ
หากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ก็ให้เลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาดีกว่าครับ
;D ;D

เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว

Scroll to Top