เสียภาษีขนส่งสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ประเด็นรายได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศต้องเสียภาษีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่คะ

+++ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินได้น่ะค่ะเสียภาษีขนส่งสินค้า
เสียภาษีขนส่งสินค้า

Scroll to Top