เวิร์คโปรเซส บัญชี

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

          เริ่มจากรับมอบหมายในการทำงานจากเมเนเจอร์ ว่าเราควรตรวจสอบบัญชีใดในธุรกิจ จากนั้นเมเนเจอร์จะทำการพิจารณาความสามารถในการทำงานของเรา เพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยเราต้องทำการทำความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจของลูกค้าด้วยว่าเป้าหมายนั้นคืออะไร วัตถุประสงค์หลักคืออะไร ต้องเริ่มศึกษารายละเอียดในการทำงานเบื้องต้นให้มีความชัดเจนที่สุด เวิร์คโปรเซส บัญชีต่อมาก็ต้องวางแผนการในการตรวจงาน ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเอาไว้บ้าง ข้อมูลอะไรที่เราต้องใช้บ้าง การตรวจนั้นต้องดำเนินการอย่างไร บัญชีไหนบ้างที่เราต้องทำ และในธุรกิจที่เราจะไปตรวจบัญชีนั้น มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษหรือเปล่า เราจึงควรลงรายละเอียดเอาไว้ตั้งแน่เนิ่นๆ แล้วดูขั้นตอนการทำงานด้วยว่าเราต้องเตรียมอะไรและต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างในการทำงานเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเสี่ยงต่อการทำบัญชี ภายในองค์กรต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือ โดยความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ หากว่าเรามีความน่าเชื่อถือมาก็จะทำให้การตรวจสอบต่างๆกว้างขึ้น สกู๊ปงานก็จะมากขึ้น แต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดพอเมื่อเทียบกับบริษัทบัญชีใหญ่ๆที่มีความผิดพลาดบ่อยๆ เราจะเป็นต้องนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการทำงานเพื่อทำการเซ็ทค่าพีเอ็มทีอี มันเป็นมูลค่าของความผิดพลาดที่สามารถยอมรับได้ โดยในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยว่าเป็นบริษัทขนาดใด ยกตัวอย่างเช่น มีการเซ็ทค่าพีเอ็มทพีของ บริษัท ก. 1 ล้านบาท ความผิดพลาดในการเกิดขึ้นก็ไม่เกิน 1 ล้านบาท แค่นี้ก็จะผ่านเกณฑ์การประเมินทันที เวิร์คโปรเซส บัญชีอย่างสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือ ซีพีเอ เป็นการตรวจทานในเรื่องของงานก่อนที่จะทำการเซ็นต์รับรองเพื่อให้ผ่านการประเมินนั้นๆ โดยกาตรวจสอบบัญชีต่างๆ มันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าต้องมีความถูกต้องในระดับหนึ่งที่ยอมรับได้ เพื่อความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ระยะเวลามนกาทำงาน ก็แล้วแต่ขนาดของธุรกิจด้วย ว่ามีความง่ายหรือว่าความยากเพียงใด เนื่องจากหากว่ามีความซับซ้อนก็อาจจะทำให้การทำงานยากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วการตรวจสอบบัญชีนั้นจะมีระยะเวลาประมาณ  1 สัปดาห์เป็นต้นไป

เวิร์คโปรเซส บัญชี
เวิร์คโปรเซส บัญชี
Scroll to Top