เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

อย่ารู้ว่าถ้าเราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์ ใช้สิทธิ์หักตามาตราอะไรค่ะ แล้วถ้าเราจะหักตามอัตราก้าวได้รึป่าว อย่างไร


ตอบ: ต้องดูค่ะ ว่าเราจ้างบุคคลธรรมดา หรือว่านิติบุคคลค่ะ ถ้าในนามของบุคคลธรรมดาสามารถหัก ณ ท่จ่ายในอัตราก้าวหน้าได้ค่ะ

เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์
เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์

Scroll to Top