บริษัทจ้างชาวต่างชาติมาเป็นพนักงาน เมื่อจ่ายเงินเดือนจะหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ หรือต้องรอจนกว่าพนักงานจะได้ WORK PERMIT ก่อน

จ่ายเงินเดือนให้พนักงานชาวต่างชาติทำงานในไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี