เปิด Wi-Fi Hotspot บน Windows 10 ยังไง

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

          Wi-Fi Hotspot เป็นลักษณะของการแชร์การใช้งานของสัญญาณอินเตอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้อุปกรณ์พกพาต่างๆ นั้นสามารถแชร์การใช้งานของสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนๆ ไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ให้เราทำการเชื่อมต่อนั้น เพื่อจำเป็นที่จะต้องใช้งานอุปกรณ์พกพาอย่าง Smartphone นั้นเอง แต่แน่นอนว่างานบางอย่างนั้นจำเป็นที่จะต้องทำผ่านทางอุปกรณ์ประเภท Notebook เป็นหลัก ซึ่งหากในสถานที่ต่างๆ นั้นไม่มีให้เชื่อมต่อสัญญษาณ Wi-Fi เพื่อนๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้ โดยวิธีแก้ไขอีกหนึ่งวิธีนั้นก็คือการทำให้ Smartphone ที่เราใช้งานนั้นสามารถแชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยัง Notebook ได้ โดยวิ์ธีนี้จะเป็นวิธีการแชร์สัญญาณที่เรารุ้จักกันว่า Hotspot นั้นเอง และแน่นอนว่าบน Windows 10 นั้นก็สามารถทำการแชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ได้รับจากสายเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วย โดยขั้นตอนการแชร์ Wi-Fi Hotspot บน Windows 10 นั้นจะมีดังนี้ ขั้นตอนการเปิด Wi-Fi Hotspot บน Windows 10 โดยขั้นตอนแรกนั้นให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู Settings โดยการกด Windows + I ผ่านทาง keyboard ที่ใช้งาน จากนั้นจะมาที่หน้า Settings ให้เลือกที่เมนู Network & Internet จากนั้นก็จะมาที่หน้า Network & Internet โดยในหน้านี้ให้ดูที่ส่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอและเลือกที่เมนูว่า Mobile hotspot เมื่อเลือกที่เมนู Mobile hotspot แล้วจากนั้นในหน้าทางด้านขวาให้เลือก turn on ที่ตัวเลือกว่า “Share my Internet connection with other devices” ต่อมาให้เลื่อนลงมาเลือกที่ปุ่ม “Edit” เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่า network name และ password ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณ เมื่อกดปุ่ม Edit แล้วจะมาที่หน้าต่าง Edit โดยในหน้านี้สามารถตั้งชื่อ network name และ password ได้ตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “” เพื่อบันทึกค่าดังกล่าว เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถทำการ เปิด Wi-Fi Hotspot บน Windows 10 ได้แล้ว จากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อได้เลย

เปิด Wi-Fi Hotspot บน Windows 10 ยังไง
เปิด Wi-Fi Hotspot บน Windows 10 ยังไง

Scroll to Top