เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

กิจการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ยอมจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ เราสามารถเปิดใบกำกับภาษีในนามของนิติบุคคลอื่นที่ยอมจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมค่ะ


ตอบ: ถ้านิติบุคคลใดเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ทีต้องเปิดใบกำกับภาษีเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นค่ะ wanwan012

เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมค่ะ
เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมค่ะ

Scroll to Top