เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

[center][b] ประกาศรับสมัคร รพ.ปี 2553[/b][/center]
[center][b]วันที่ประกาศ : 17/4/2552[/b][/center]

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถรับ “เช็คช่วยชาติ” โดยไม่หยุดงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการมอบเช็คช่วยชาติในวันที่ 15 – 19 เมษายน 2552 เวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ตนเองไปยื่นแบบคำขอรับเช็คช่วยชาติไว้
สำหรับสถานประกอบการใดที่มีลูกจ้างมากกว่า 20 คนขึ้นไป ต้องการให้ทางสำนักงานประกันสังคมนำเช็คไปมอบ ณ สถานประกอบการสามารถติดต่อมายังสำนักงานประกันสังคมได้ หรือผู้ประกันตนท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คช่วยชาติด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้เครือญาติ/เพื่อนร่วมงาน/นายจ้าง มารับเช็คช่วยชาติแทนได้ หากต้องการรายละเอียดผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนยื่นแบบฯ ไว้ หรือ โทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 07.00 – 19.00 น.

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th
Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)

wanwan035


ตอบ: โรงพยาบาลที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรหรือไม่ wanwan012

เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้
เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

Scroll to Top