สภากาชาดไทยจ่ายบำเหน็จดำรงชีพจำนวน 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน จำนวน 200,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

สภากาชาดไทยจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 15 เท่า แต่ไม่เกิน 200,000 บาทก่อน 26 กุมภาพันธ์ 2552 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี