เทคนิคการดูแลกระจกรถยนต์อย่างถูกวิธี

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

          เทคนิคการดูแลกระจกรถยนต์อย่างถูกวิธีที่จะช่วยทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ชัดเจน วิสัยทัศน์การมองเห็นดีขึ้น หลายคนอาจมองข้ามและไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญอะไรมากนักแต่การดูแลกระจกให้ใสสะอาดไม่มีคราบน้ำ คราบฝุ่นเกาะติด จึงควรมีวิธีเบื้องต้นในการดูแลกระจกดังนี้ การเช็ดกระจกรถยนต์ ควรใช้น้ำยาสำหรับเช็ดกระจกโดยเฉพาะ หรือจะเป็นแอลกอฮอล์ ก็สามารถใช้แทนกันได้ แต่ห้ามใช้ผงซักฟอก น้ำยาล้างจานมาทำความสะอาดเด็ดขาด เลือกใช้ที่นิ่มๆไม่ควรเป็นผ้าที่หยาบหรือแข็งกระด้าง ฝ้าด้านในของกระจก สำหรับในฤดูหนาว ฤดูฝน หากเกิดในช่วงที่กำลังขับรถเดินทางไกลอยู่แล้วเกิดฝ้าที่บริเวณกระจก ซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นอย่างมากแก้ด้วยการพยายามรักษาอุณหภูมิในรถและนอกรถให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด และควรมีที่ทำความสะอาดติดรถไปด้วยเพื่อจะได้ทำความสะอาดกระจกได้ง่าย สำหรับกระจกรถยนต์ที่ติดฟิล์มกรองแสง ให้ใช้น้ำทำวามสะอาดเท่านั้นและผ้าที่เช็ดต้องมีลักษณะนิ่ม ห้าเช็ดด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด ที่ปัดน้ำฝน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกัน หากที่ปัดน้ำฝนไม่ดีเวลาที่เราปัดน้ำฝนอาจทำให้กระจกรถ มีรอยได้ง่าย ก่อนที่จะปัดกระจกควรฉีดน้ำล้างกระจกก่อนทุกครั้งเพื่อช่วยให้ลื่นไม่ขูดกระจกเป็นรอย กระจกที่เป็นระบบไฟฟ้า ควรนำรถยนต์ไปตรวจเช็คกลไกลประตูอย่างน้อยปีละครั้งให้ฉีดน้ำยาหล่อลื่นบริเวณหัวและท้ายร่องกระจกกอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง สำคัญไม่ควรกดสวิตส์เปิดกระจกหรือปิดพร้อมๆกันหลายบาน กระจกมองข้าง ห้ามพับด้วยมือควรพับเก็บด้วยระบบอัตโนมัติเท่านั้น หลีกเลี่ยงการขับรถตามรถบรรทุกคันใหญ่ๆเพราะเศษดิน เศษหิน อาจจะตกใส่กระจกทำให้เกิดรอยร้าวหรือแตกได้ กระจกรถมีส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม หากกระใสไม่มีรอยขูดขีดก็จะทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นชัดเจนมากขึ้น หากสกปรกหรือมีรอยต่างๆก็จะทำให้การมองไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

Scroll to Top