การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ หลักการบันทึกบัญชีคู่ เดบิต เครดิต

เนื่องจากจะมี ปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

บริษัทรับสมัครสมาชิกโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ไม่มีเรียกเก็บค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ สมาชิกจะได้รับบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart card) ไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต มีลักษณะเป็นบัตรที่มีแผนชิป (chip) บรรจุข้อมูลของผู้ถือบัตร เมื่อสมาชิกซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับคะแนนสะสมบันทึกในบัตร เมื่อสะสมคะแนนได้ครบมีสิทธิ์นำคะแนนสะสมไปขอรับรางวัลเป็นของขวัญหรือสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ให้สมาชิกสะสมคะแนนบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อแลกของรางวัล ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี