เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

กิจการให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ อาคารที่ใช้ในการประกอบการจะถือเป็น PPE หรือ Investment property


ตอบ: ถือเป็นทรัพย์สิน อันเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าสึกหรอฯ ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 145

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

Scroll to Top