เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)

Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank) คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่บันทึกเงินฝากธนาคารทุกประเภท  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสลากออมสินพิเศษ

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)
เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)
Scroll to Top