เขื่อนศรีนครินทร์

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 18.00
อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) ทางเขื่อนมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0 2436 6046-8 มีบริการบ้านพัก ร้านอาหารเรือล่อง ติดต่อโทร. 0 3457 4001 ต่อ 2455, 2457
ที่มา บทความและรุปภาพ : ททท.
Related Posts via Categoriesอุทยานแห่งชาติเอราวัณ (1)เขื่อนวชิราลงกรณ์ (1)ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล (1)วัดวังก์วิเวการาม (1)อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส (1)


ตอบ: [center][b] wanwan035 ขอบคุณครับ wanwan032[/b][/center]

เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนศรีนครินทร์

Scroll to Top