Back

เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ wanwan014


ตอบ: รายได้ส่วนตัวของกรรมการต้องให้กรรมการยื่นในนามของกรรมการเองค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com