อัตราภาษีก้าวหน้า

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

อัตราภาษีใหม่ 2556 เริ่มใช้ปี 2557

อัตราภาษีใหม่ 2556 มีทั้งหมด 7 ขั้น เริ่มจากเงินได้สุทธิ
1.เงินได้สุทธิ 0-300,000 บาท อัตราภาษี 5%
2.เงินได้สุทธิ 300,001 ถึง 500,000 บาท อัตราภาษี 10%
3.เงินได้สุทธิ 500,001 ถึง 750,000 บาท อัตราภาษี 15%
4.เงินได้สุทธิ 750,001 ถึง 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20%
5.เงินได้สุทธิ 1,000,001 ถึง 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25%
6.เงินได้สุทธิ 2,000,001 ถึง4,000,000 บาท อัตราภาษี 30%
7.เงินได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป อัตราอัตราภาษีก้าวหน้า
อัตราภาษีก้าวหน้า

Scroll to Top