ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

wanwan028ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

Scroll to Top