อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ wanwan012


ตอบ: บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ตามกำหนดของกรมสรรพากร ได้รัยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา wanwan029

อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี  ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ  ตอบด่วนครับ
อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ

Scroll to Top