ห้างทำสัญญาเป็นตัวแทนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในการหาลูกค้ามาเช่าซื้อรถยนต์ และเป็นผู้จัดเก็บค่างวด โดยห้างเป็นผู้ค้ำประกันร่วมในสัญญาเช่าซื้อทุกฉบับ ต่อมาบริษัทถูกสั่งปิดกิจการ โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเข้ามาดำเนินการทางทรัพย์สินและชำระบัญชีเลิกกิจการ ห้างได้รับการติดต่อให้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมในปี 2542 ห้างจะนำค่าเสียหายจากการค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อมาถือเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีปี 2542 ทั้งจำนวนได้หรือไม่ และหากลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ห้างต้องนำมาถือเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ติดตามได้หรือไม่

รายจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี