หุ้นส่วนผู้จัดการเข้า ปกส.ได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

หุ้นส่วนผู้จัดการมีความประสงค์จะประกันตนเองมาตรา 39 ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ


ตอบ: -*-สามารถเข้าประกันสังคมได้ค่ะ
ตอบ: -*-สามารถเข้าประกันสังคมได้ค่ะ
ตอบ: -*-สามารถเข้าประกันสังคมได้ค่ะ

หุ้นส่วนผู้จัดการเข้า ปกส.ได้หรือไม่
หุ้นส่วนผู้จัดการเข้า ปกส.ได้หรือไม่

Scroll to Top