หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ห้างมีวัตถุประสงค์ 40 ข้อ ในการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด จะใช้วัตถุประสงค์สำเร็จรูป 23 ข้อ ได้หรือไม่ 😛


ตอบ: เนื่องจากกฏหมาย กำหนดว่าเมื่อห้างแปรสภาพเป็นบริษัทแล้ว บริษัทย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิและความรับผิดของห้างเดิมทั้งหมด ดังนั้นวัตถุประสงค์เดิมของห้าง ต้องเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย 😀

หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม
หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม

Scroll to Top