Back

หลักเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานบัญชีเพื่อฝึกหัดงาน

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

อยากทราบว่าทาง ก.บช. มีเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีในการฝึกหัดงานเพื่อเก็บชั่วโมงหรือป่าวคะ ว่าตั้งเป็นสำนักงานที่ใหญ่มีมาตรฐานหรือว่าเป็นที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นสำนักบัญชีคับ แล้วเมื่อทำแล้วเราจะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ[size=14pt][/size]


ตอบ: ไม่นะค่ะ ทางสภาวิชาชีพที่ให้ฝึกหดันั้นวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้มีประสบในการทำงานค่ะไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะ
ตอบ: +++ wanwan032 +++

วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้ฝึกหัดงานสอบบัญชีเพื่อให้ผู้ฝึกหัดงานมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเมื่อท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดว่าจะฝึกหัดงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

Administrator
Administrator
https://yeepou.com