หลักการทำบัญชีในครัวเรือนที่ดีที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ง่ายที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

                ปัจจุบันเริ่มมีการสนับสนุนให้ทำบัญชีในครัวเรือนกันมากขึ้น เพราะเห็นความสำคัญในระดับครัวเรือน ที่จะช่วยให้ครัวเรือนแต่ละแห่งได้รับรู้ฐานะการเงินของตนจากการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งหลักการก็เหมือนกับการทำบัญชีทั่วไปที่จะต้องยึดหลักง่าย ๆ ตรงนี้ไว้ ก็จะทำให้มั่นใจว่าคุณทำบัญชีครัวเรือนได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองแล้วล่ะ มาดูหลักการทำบัญชีในครัวเรือนกันเลย ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านทำได้อย่างแน่นอนแม้ไม่ได้จบบัญชีมา การทำบัญชีต้องมีความถูกต้องเป็นจริง เรื่องของความถูกต้องในที่นี้หมายถึงความถูกต้องเป็นจริงของตัวเลขอย่างซื่อสัตย์ เช่น จ่ายค่าอาหาร ค่าซื้อเสื้อผ้า ค่าเสริมสวย ไปเท่าไรก็ลงไปตามความจริงทุกประการ เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาเมคบัญชีเพราะหลังจากบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องนี้ตัวคุณเองจะเริ่มมองเห็นความจริงจากการทำบัญชี ที่จะช่วยให้คุณปรับลดค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น การทำบัญชีต้องทำเป็นให้เป็นปัจจุบัน เรียกว่าหากบันทึกทันทีย่อมดีที่สุด เพราะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าขาดตกในการลงบัญชีรายการใดหรือไม่ แนะนำให้ทำวันต่อวันเป็นอย่างช้า หรืออย่างเร็วก็บันทึกลงไปเลย เพื่อกันลืม และหลังจากสิ้นสุดวันแล้วก็ให้ปิดยอดบัญชีรายวัน โดยการขีดเส้นใต้สีแดงคู่สองเส้น เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับบัญชีรายวัน และควรยกยอดบัญชีเงินสดยกมายกไปในแต่ละวันด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคุณมีเงินสดคงเหลือที่ใช้ได้อีกเท่าไร ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารการเงินรายวันเป็นอย่างดีกับตัวเลขที่ปรากฏ การตรวจนับเงินคงเหลือถูกต้องตรงกัน เมื่อปิดบัญชีรายวันแล้วก็ต้องตรวจนับเงินสดคงเหลือในกระเป๋าของคุณว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงแสดงว่ามีการลืมบันทึกบัญชีรายการใดรายการหนึ่ง ก็ให้หาให้เจอเพื่อคุณจะได้มีบัญชีที่ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ เมื่อคุณยึดหลักการนี้บ่อย ๆ ก็เชื่อว่าคุณจะสามารถทำบัญชีได้ต่อเนื่องแบบถูกต้องตลอดไป นี่อาจเป็นการตรวจสอบการบันทึกบัญชีแบบไม่มีผิดพลาดเพราะคุณมีการตรวจสอบเงินสดคงเหลือทุกครั้งนั้นเอง เมื่อคุณยึดหลักการลงบัญชีที่ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้หลักการนี้ บัญชีในระดับครัวเรือนของคุณก็จะมีความเป็นมืออาชีพ และการที่จะทำให้บัญชีครัวเรือนดำเนินต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด คุณก็ยึดหลักการนี้ไว้เพราะการบันทึกบัญชีนั้นไม่ต้องการการหยุดพัก แต่ต้องการความต่อเนื่องไปตลอดตราบเท่าที่คุณยังรับจ่ายเงินอยู่ทุกวัน การบัญชีก็จะต้องมีอยู่คู่กับการรับจ่ายเงินของคุณตลอดไป ให้การบันทึกบัญชีระดับครัวเรือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ เชื่อว่าคุณจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจนทำให้มีฐานะการเงินที่เป็นบวกอยู่เสมอ

หลักการทำบัญชีในครัวเรือนที่ดีที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ง่ายที่สุด
หลักการทำบัญชีในครัวเรือนที่ดีที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ง่ายที่สุด

Scroll to Top