Back

หมดอนาคตเพราะไม่จบการศึกษา

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

          หลายคนต้องหมดอนาคตเพราะไม่จบการศึกษาเพราะมีหลายสาเหตุที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เด็กไทยเรียนไม่จบการศึกษาและต้องออกจากโรงเรียนกลางเทอม ทำให้การสมัครงานที่ไหนก็ลำบากเพราะไม่มีวุฒิเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันใดและมีผลการเรียนเท่าไร กับอุปสรรคต่างๆเช่น

1.โดดเรียนบ่อย สวมวิญญาณเป็นนินจาล่องหนตลอด การเข้าห้องเรียนทุกครั้งจะช่วยให้คุณได้ความรู้อย่างเต็มที่ซึ่งจะดีกว่าการไปอ่านคนเดียวและที่สำคัญเวลาเข้าการศึกษาของคุณครบ บางครั้งอาจารย์อาจจะนำแนวข้อสอบมาติวภายในช่วงโมงนั้นๆหากคุณโดดเรียนก็อาจจะไม่รู้และพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย
2.นอนดึก คือวิถีของนักเที่ยวกลางคืนที่มักจะไม่ตื่นในตอนเช้าก็จะทำให้ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาเรียนและก็จะขาดการศึกษาไปในที่สุด การพักผ่อนคือสิ่งสำคัญที่สุดของวัยเรียนเพราะจะทำให้การศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากมีการพักผ่อนน้อยก็จะทำให้รับรู้สิ่งต่างๆได้ช้า หรือบางครั้งอาจหลับในเวลาเรียนก็เป็นได้
3.ติดแฟน เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดของช่วงวัยการศึกษาเพราะส่วนมากมักจะอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็จะนำไปสู่การโดดเรียนไปเที่ยว หรือบางครั้งหากเป็นผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ ดังนั้นการมีแฟนในวัยเรียนนั้นไม่ผิดแต่ควรจะเป็นการชักนำไปในทางที่ดีเช่นเข้าเรียน การติวหนังสือ จะเป็นประโยชน์มากกว่า
4.ติดหรู ฟุ่มเฟือย เพราะสังคมในวัยนี้จะเป็นวัยที่เริ่มโตและมีความคิดเป็นของตัวเองมักใช้ชีวิตที่หรูและซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อฐานะหน้าตาทางสังคมจนทำให้ลืมมองไปว่าทรัพย์ในกระเป๋าไม่พอให้ใช้เงินขนาดนั้นจนนำไปสู่การหาเงินที่ผิดวิธีและเมื่อเป็นหนักเข้ามากๆก็ยากที่จะถอนตัวก็ต้องออกจากที่เรียน
5.เลือกคบเพื่อนไม่ดี การเลือกคบเพื่อนมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยเตือนหรือคัดค้านในบางเวลาที่เราเริ่มเดินทางผิด แต่หากเป็นเพื่อนที่ไม่ดีก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้เราทำโดยที่ไม่ตักเตือน

Administrator
Administrator
https://yeepou.com