หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units)

Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 5]

หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) หมายถึง ขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์โดยต้นทุนการผลิตจะถูกโอนไปยังหน่วยต่อไป เช่น คลังสินค้า หรือแผนกขาย เป็นต้น

หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units)
หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units)
Scroll to Top