หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

ช่วยแนะนำ หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี หน่อยครับ
ไม่รู้จะซื้อเล่มไหนดีครับ :-[


ตอบ: หนังสือพระราชบัญญัติการบัญชีนะค่ะ เคยอ่านและเคยศึกษา
ประมวลรัษฎากร ปี 2555 นะค่ะ จะมีเนิ้อหาดกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลกฏหมายรัษฎากรค่ะ ราคาประมาณ 500 ค่ะ

หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี
หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี

Scroll to Top