หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

:- กรมมีบริการรับรองเอกสารทางทะเบียน เช่น หนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่น เช่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ หากจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำอย่างไร ?…


ตอบ: กรมยังไม่มีบริการจัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ขอแนะนำให้ท่านจัดทำเป็นภาษาอังกฤษโดยจะแปลเองหรือให้หน่วยงานที่รับแปลเอกสารจัดทำให้ก็ได้ จากนั้นนำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ไปติดต่อยังกองสัญชาติและนิติกร กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 02-5751058 เพื่อรับรองคำแปลเอกสารให้ต่อไป

หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม
หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม

Scroll to Top