สูตร บัญชี เบื้องต้น

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

สูตร วิธี ทำ ต้มแซ่บ กระดูกหมู

วันนี้อีกหนึ่งเมนูอาหารไทยต้มแซ่บที่ถูกปากใครหลายๆ คนโดยเฉพาะคุณสาวๆ ด้วยอาจจะเรียกได้ว่าเมนูต้มแซ่บกระดูกหมูนี้มาเป็นอันดับ 2 ต่อจากเหล่าส้มตำและลาบต่างๆ เลยก็ว่าได้ค่ะ แต่เวลาที่คุณ ๆ

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและขายน้ำยาชันสูตรโรค ได้นำเครื่องมือชันสูตรโรคไปติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกค้า บริษัทจะจัดทำใบยืมเครื่องมือชันสูตรโรคให้ลูกค้าลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน บริษัทมีสิทธินำเครื่องมือที่รับคืนจากลูกค้ารายหนึ่งไปติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกค้าอีกรายหนึ่ง เนื่องจากลูกค้ามิได้ซื้อน้ำยาชันสูตรโรคหรือซื้อไม่ถึงปริมาณที่บริษัทกำหนด การนำเครื่องมือฯ ให้ลูกค้ายืมใช้ที่สถานประกอบการของลูกค้าถือเป็นการขายสินค้าที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และบริษัทควรจัดทำเอกสารประเภทใดเพื่อนำส่งภาษีขาย

นำเครื่องมือแพทย์ไปติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกค้าเพื่อขายน้ำยา

นาย ก. บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนของบุตรตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด และโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินในราชการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประทับชื่อโรงเรียนในช่องรายการ ที่ทำการ และออกในนามผู้ปกครองและชื่อเด็กนักเรียน ซึ่งระบุรายการว่า เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2551 นาย ก. สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาจำนวน 2 เท่าได้หรือไม่

บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหักลดหย่อนเงินบริจาคไม่ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี