สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

1.พนักงานขายที่ดีคือเพื่อน เนื่องจากพนักงานขายจะมีความสามารถและเทคนิคชั้นสูงที่สามารถเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีสำหรับการเป็นนักการตลาดที่ดีคือทำให้สินค้าและบริการนั้นขายได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงทำให้นักการตลาดและพนักงานขายต้องสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2.อึด อดทน และตั้งใจผังสิ่งที่ผู้นำต้องการและสามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะการเป็นนัการตลาดที่จะต้องมีข้อมูลที่มากกว่าคนอื่นเพื่อนำไปสู่การวางแผนที่ดี เพราะว่าหากเรามีแผนที่ดี ก็จะทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่ง 3.มากกว่าที่คิด จำเป็นต้องมีแนวความคิดไว้หลายช่องทางและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้น จำเป็นอย่างมากและสำคัญในการทำการตลาดมากที่สุดเลยก็ว่าได้
4.ใส่ใจบุคลากร นอกจากการวางแผนและการพัฒนาสินค้าแล้วยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้วยเช่นกันเพื่อความน่าเชื่อถือให้กับนักการตลาดเมื่อเวลาต้องพบปะกับลูกค้า
5.นักการตลาดที่ดี ต้องฟังอย่างสม่ำเสมอหรือฟังจากหลายๆด้านและนำไอเดียเหล่านั้นมาประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ
6.การเจรจา กับลูกค้าอาจทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆหรือได้มุมมองแง่คิดดีๆ ในบางครั้งอาจจะได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในอนาคตได้
7.เข้าใกล้คู่แข่ง คือการเรียนรู้สินค้าหรือความสามารถของคู่แข่งหรืออาจจะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้เช่นกัน
8.วัดผลหรือประเมินผล จากปัญหาที่พบบ่อยของการตลาดคือการไม่สามารถวัดผลของการลงทุนให้ออกมาเป็นตัวเลขได้ การวางงบประมาณในแต่ละครั้งควรใช้งบเพียงแค่ 10% เท่านั้น
9.เข้าถึงสื่อ การเป็นนักการตลาดที่ดีควรพยายามศึกษาการใช้งานการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อที่จะได้ใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจการ หรือบริษัท
10.เปิดโลกทางความคิด เพราะโลกภายนอกนั้นมีสิ่งที่ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและควรทำตัวให้แก้วเปล่าที่คอยรองรับความรู้ไม่ใช่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วที่รู้มาแล้วเรียนมาแล้ว หากเป็นเช่นนั้นก็อาจจะทำให้คุณนั้นพลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดาย

สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ
สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ

Scroll to Top