Back

สื่อสารอย่างไรให้คนในองค์กรเข้าใจ

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

          เคยไหมที่คนในที่ทำงานไม่เข้าใจคุณ และคุณก็ไม่เข้าใจคนในที่ทำงาน เหมือนว่าคุยกันต่างภาษาทั้งๆที่ก็ ไม่ใช่แต่สื่อความเข้าใจกันไม่ได้นั้นเพราะว่าคุณกำลังบกพร่องในการสื่อสาร เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องของทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝน คุณอาจไม่โชคดีเหมือนกับบางคนที่มีพรสวรรค์ในการสื่อสาร แต่อย่ากังวลไปเราบอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้ฝึกฝนได้ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการสื่อสารในที่ทำงานกันก่อนเลย การทำงานของคุณอย่างไรก็ต้องประสารงานกับคนมากมายหรืออย่างน้อยก็ใครสักคน หากสื่อสารผิดพลาดการงานย่อมชะงักได้มากไปกว่านั้นคือส่งผลต่อการทำงานอื่นๆไปด้วย การสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้สิ่งที่เราตั้งเป้าหมานคลาดเคลื่อน และมากกว่านั้นทำให้คู่สนมนาเข้าใจผิด การที่คุณสื่อสารให้ลูกน้อยปรับปรุงการทำงาน หากสื่อสารผิดกลายเป็นการตำหนิ และล่วงเลยไปที่การดูถูกผลงานแบบนี้ลูกน้องก็ใจออกหมด ขณะที่ลูกน้องต้องการบอกกล่าวเหตุผลเพื่อโต้แย้งเจ้านายแต่กลายเป็นว่าใช้คำไม่ถูกต้องกลายเป็นการแก้ตัวแบบนี้เจ้านายก็ไม่ปลื้มได้ ในระดับพนักงานที่เท่ากันการขอความช่วยเหลือพนักงานต่างแผนกด้วยถ้อยคำเช่น “เร็วๆได้ไหมค่ะรีบ ลูกค้าเร่ง” กับ “รบกวนประสานงานภายในวันนี้เพื่อการดำเนินการให้ทันกับความต้องการของลูกค้าด้วยคะ ขอบคุณมากและขอโทษที่ต้องรบกวนนะคะ” อย่างไหนน่าฟังกว่ากัน อ่านมาถึงตรงนี้ อย่าเข้าใจผิดว่าการสื่อสารต้องเป็นทางการใช้คำที่เป็นทางการเท่านั้น เพราะการใช้ภาษาที่ง่าย เข้าใจง่ายแต่สุภาพแบบนี้จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีที่ไม่ต้องการความเป็นทางการ และพึงระลึกว่าการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารสองทาง การสั่งการไม่ดีเท่าการร่วมแสดงความคิดเห็นและการหาทางออกร่วมกัน ในการสื่อสารระหว่างกันไม่ว่ากับคนในฐานะบาบาทอะไรในองค์การคุณควรฟังก่อนที่จะพูดทุกคนต้องการสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการหากแต่ถ้าทุกคนพูดแต่ไม่มีคนฟังการสื่อสารย่อมไม่สมบูรณ์ ยิ่งถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงมีลูกน้องมากมายการฟังความคิดเห็นและสิ่งที่แต่ละคนสื่อสารเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะหากเลือกฟังบางคนและไม่สนใจบางคน การสื่อสารตรงนี้ล้มเหลวแล้ว จัดให้มี Morning Talk ให้เช้าวันอังคาร หรือ วันศุกร์ เป็นวันที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆโดยไม่ควรเป็นประเด็นที่หนักเกินไป หรือจัดเวทีในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจจากข่าวสารทั่วไป หรือเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับคนพูดและคนฟังได้อีกวิธีหนึ่งอาจใช้เวลา 10-15 นาทีก่อนเวลาเริ่มงาน หรือจัดให้มีชั่วโมงสนทนา โดยมีสถานที่ที่เป็นส่วนกลางขององค์การสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้เกิดขึ้นเป็นแบบธรรมชาติทำให้คนต่างแผนกได้พบปะกันจะทำให้การสื่อสารในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองทำดูนะคะ คราวนี้เราคงพูดจาเข้าใจเพราะใช้ภาษากาย ภาษาใจคุยกันจริงไหมค่ะ  

Administrator
Administrator
https://yeepou.com