Back

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ทำกิจการ Shipping อยากทราบว่าสินค้าใดบ้างครับ ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า…?


ตอบ: +++ สินค้าต้องขออนุญาตนำเข้า +++

– ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

– สารเคลนบิวเตอรอล

– สารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล

– ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป

– หิน

– รถยนต์ใช้แล้ว

– รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

– รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว

– เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว

– ทองคำเหรียญโลหะ

– โบราณวัตถุ

– เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี

– เครื่องพิมพ์ร่องลึก หรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดถอดสี

– เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

– เลื่อยโซ่

– ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60%

Administrator
Administrator
https://yeepou.com