สาเหตุที่ทำให้หนุ่มสาว ทำงานจนป่วย

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

          เมื่อได้มีการเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งเป็นวัยที่หนุ่มสาวมีต้องมีเวลาพักผ่อนน้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน จึงทำให้ขาดการดูแลสุขภาพของตัวเอง สำหรับโรคของคนวัยทำงานจะมีสาเหตุหลากหลายอย่างด้วย แต่ที่สำคัญคือ จะเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสี่ยงที่มากับการใช้ชีวิตในรูปแบบสมัยที่มีการบริโภคมากเกินไป แต่ขาดกิจกรรมทางด้านกายที่ไม่เพียงพอจนทำให้เกิดโรคได้ เช่น โรคอ้วน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง เพราะฉะนั้นเพื่อให้หนุ่มสาววัยทำงานมีสุขภาพที่ดี ได้มีคำแนะนำวิธีในการหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงพฤติกรรมที่จะทำร้ายสุขภาพได้ดังนี้

– การอดอาหารมื้อเช้า หากคุณไม่รับประทานอาหารมื้อเช้า จะทำให้ร่างกายขาดน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงทำให้มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้นั่นเอง ในขณะที่คุณรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา อาจจะเกิดความเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ ท้องอืดท้องเฟ้อ หรือ จุกเสียด หากคุณเองไม่ยอมปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็อาจจะทำให้เป็นโรคได้เช่นกัน
– บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น อาหารสำเร็จรูป ถึงดูว่าจะสะดวกสบาย และเป็นการใช้เวลาน้อย แต่ถ้าหากคุณรับประทานอาหารประเภทนี้มากเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้อย่างแน่นอน นอกจากจะทำให้อ้วนแล้วยังเป็นตัวก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ อีกด้วย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคตับ และโรคอ้วนได้นั่นเอง
– อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป ทุกคนมักจะต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ซึ่งจะทำให้เกิดอาการดวงตาตึงเครียด และมองภาพได้ไม่ชัดเจน มักจะมีอาการปวดศีรษะตามมาอีกด้วย เพราะฉะนั้นหากจำเป็นที่จะต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ควรที่จะทำการพักสายตาทุกชั่วโมง โดยที่จะต้องมีการมองออกไปในระยะไกลเพียง 3-5 นาที จะสามารถช่วยลดอาการต่าง ๆ ได้ดี

สาเหตุที่ทำให้หนุ่มสาว ทำงานจนป่วย
สาเหตุที่ทำให้หนุ่มสาว ทำงานจนป่วย

Scroll to Top