Back

สร้างบ้านขาย ต้องจัดสาขาหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

สร้างบ้านขาย ต้องจดสาขาหรือไม่


ตอบ: ถ้าจะขยายสถานที่กิจการตามพื้นที่ ก็ต้องจัดให้มีสาขาค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com