สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)

Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 5]

สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable) หมายถึง สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยของลูกหนี้ โดยแยกลูกหนี้ของกิจการออกเป็นรายตัว ว่ามีรายละเอียดอย่างไร จำนวนเงินเท่าไร เช่นลูกหนี้-นาย ก ลูกหนี้-นางสาว ข เป็นต้น ซึ่งต่างกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปจะมีแต่บัญชีลูกหนี้รวมเท่านั้น ไม่มีบัญชีลูกหนี้รายตัว

สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)
สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)
Scroll to Top